Vesna Madacki

Referent za učenički standard, Soc. radnik

Весна Мадацки је по образовању социјални радник, а у Дому ученика средње ПТТ школе ради преко тридесет година, као референт за ученички стандард. У свом раду значајну пажњу посвећује неговању топлог и подржавајућег односа према ученицима и остваривању њихових права у контексту ученичког стандарда.