Zaposleni u Domu učenika srednjih škola Milutin Milanković

Vaspitni rad u Domu učenika srednjih škola Milutin Milanković

 

Dom učenika srednjih škola Milutin Milanković je posebno pedagoški oblikovana sredina koja osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika.
U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.

 Rukovodstvo i Administracija

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Nenad Milenović
Direktor
dipl. istoričar
Jelena Đinović
Pedagog
dipl. pedagog
Vesna Madacki
Referent za učenički standard
Soc. radnik
Svetlana Krivokapić
Sekretar
dipl. pravnik
Zoran Mitrović
Šef finansijske službe
dipl. ekonomista
Nikola Ašanin
Savetnik za bezbednost i kvalitet hrane
mr bezbednosti i kvaliteta hrane
Aleksandra Angelov
Stručni saradnik za projekte
Dipl. ekonomista

Vaspitno osoblje

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Vaspitač br.
Biografija
Ana Stanković
koordinator rada vaspitača
dipl. soc. radnik, spec medijacije
1
Anđela Dragićević
vaspitač
master socijalni radnik
2
Jelena Okičić
vaspitač
doktor stomatologije
3
Slađana Prijić-Sladić
vaspitač
dipl. filolog
4
Marko Nenadović
vaspitač
prof. fizičke kulture
5
Dragana Ilić
vaspitač
prof. srpskog jezika i književnosti
6
Aleksandra Pavlović
vaspitač
dipl. muzički umetnik
7
Uroš Urošević
vaspitač
dipl. glumac
8
Pavle Jovanović
vaspitač
dipl. slikar
9
Marijana Spasenić
vaspitač
dipl. saobraćajni ing.
10
Dragana Stevanović
vaspitač
dipl. ekonomista
11
Jovan Đorđević
vaspitač
dipl. prof. francuskog jezika i knjizevnosti
12
Jelena Radojević
vaspitač
dipl. ing. poljopriv.
13

Osim vaspitnog osoblja u Domu su zaposleni:

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Lidija Prijić-Sladić
Nutricionista
viši nutricionista dijetetičar
Dana Mitrović
Šef kuhinje
Kv kuvar
Saša Đukić
K.v. mašinbravar
Tehnički majstor