Smeštaj u Domu učenika

Dom obezbeđuje smeštaj za 307 učenika u dve zgrade. Sve sobe su višekrevetne i imaju dobar položaj, sunčane su i prostrane. Na svakom spratu postoje po dva sanitarna čvora sa česmama, tuš kabinama i toaletima.
U glavnoj zgradi nalazi se velika čitaonica, kao i konferencijska sala sa profesionalnim ozvučenjem, koja je pogodna i za organizaciju priredbi i zabavnih večeri. Za potrebe organizacije slobodnih aktivnosti, Dom koristi i fiskulturnu salu sa svlačionicama i stolovima za stoni-tenis, sobu za radioničarski rad, likovnu radionicu i prostoriju za muzičku sekciju.
Dom poseduje svu potrebnu tehniku: računare, projektore, foto i video opremu, bele table, projektorska platna, interaktivnu tablu i bioskopsko platno.
Obe zgrade i deo dvorišta, pokrivene su bežičnim internetom.
Pred pomenutog, učenici mogu da koriste:

  • Klub učenika u kome se nalazi veliki broj dostupnih računara.
  • Letnju učionicu za učenje na otvorenom.
  • Školsku biblioteku u kojoj se nalazi 4000 knjiga u posedu Doma.
  • Sportski teren u dvorištu.
  • Balon za sportske aktivnosti.
  • Teretanu na otvorenom.
  • Stolove za stoni-tenis na otvorenom.