Upis u Dom učenika

 

 КОНАЧНА ЛИСТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21

Ученици закључно са бројем 287 су примљени у Дом за школску 2020/21 годину 

***ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ДОМ НА ОСНОВУ ПРИПАДНОСТИ ОСЕТЉИВОСТИ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА***

 

 

***ОБАВЕШТЕЊЕ КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМО ОД КОРОНА ВИРУСА***

 

Све информације за усељавање уписаних ђака у Дом биће благовремено објављене на интернет страници Дома.

(на тел: 011/3291-242 у периоду од 10:00 - 13:00)

***ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ДОМ***

 

 

Конкурс 2020/2021 :    *** преузми документ***

*Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће се разматрати.

*Оверу документације потребне за пријаву на конкурс можете извршити код нотара без новчане надокнаде. линк у новинама.

 

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 • Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети и са сајта Дома):  *** преузми документ***
 • За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од 5 до 8, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у 1 разред средње школе);
 • За ученике других, трећих и четвртих разреда: оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у 2, 3 или 4 разред средње школе); Уколико је школа коју ученик похађа издала електронско сведочанство, потребно је да овери одштампану верзију, да би сведочанство било прихваћено као валидан документ на упису.
 • Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса):            *** преузми документ***
 • Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;
 • Потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно дисциплинске мере ( за ученике који су уписани у 2, 3 или 4 разред средње школе);

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ У ДОМ, НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ.

Све детаљније информације око уписа биће објављене након изласка коначне ранг листе, 28.07.2020.

Примери уплатница:

 

 

 U slučaju da je potrеbna ponovna izrada kartice (izgubljena, polomljena...)

 

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ

КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ

ОД 24. ДО 27. АВГУСТА 2020. од 8 до 15 часова

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 24. до 27. августа 2020. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

 • из материјално угрожене породице- Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/, 
 • ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика, 
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расељена лица –  потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)  - извод из матичне књиге рођених,
 • ученици који се школују за дефицитарно занимање и ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања, уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

 

НАПОМЕНА:

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени-рангирани у односу на број пријављених, и то 5% наменски опредељених капацитета установе.