Vaspitni rad u Domu učenika

Vaspitni rad u Dom učenika srednjih škola Milutin Milanković (bivši Dom učenika srednje PTT škole)

Dom učenika srednjih škola Milutin Milanković je pedagoški oblikovana sredina i zajednica koja za osnovnu delatnost ima vaspitanje koje se događa u interakciji između učenika, vaspitača, psihologa i svih onih koni čine socijalni ambijent Doma.  

Ciljevi vaspitnog rada u Domu učenika su: 

 • Obezbeđivanje optimalnih uslova za dostupno i kvalitetno obrazovanje i vaspitanje učenika.
 • Osposobljavanje učenika za uspešno funkcionisanje u uslovima odvojenosti od porodice i snalaženje u različitim problemskim situacijama.
 • Podrška razvoju ličnosti učenika u skladu sa uzrasnim i ličnim potrebama i individualnim karakteristikama i interesovanjima.
 • Jačanje kompetencija učenika koje doprinose socijalnoj integraciji.


U Domu je zaposlen stručno osposobljen kadar koji čine: vaspitači, stručni saradnik i drugo osoblje koji vode računa da sve što se događa u Domu bude u interesu fizičkog i mentalnog zdravlja i celokupnog razvoja učenika.
Vaspitni rad je organizovan u 12 vaspitnih grupa koje u proseku imaju 25 učenika. Radno vreme vaspitača je takvo da je obezbeđeno njihovo prisustvo u Domu tokom 24 sata, kako radnim danima, tako i vikendom.


Vaspitači

 

Domu učenika srednjih škola Milutin Milanković smešteno je 307 učenika, raspoređenih u 13 vaspitnih grupa kojima rukovode domski vaspitači. Oni i vode računa o uzrasnim karakteristika učenika i individualnim razlikama među njima, prate njihove potrebe, interesovanja, mogućnosti, aktuelna dešavanja i u skladu s tim biraju odgovarajuće sadržaje vaspitnog rada i načine na koji će ga realizovati. Kad god je moguće vaspitači podstiču inicijativnost, participaciju i timski rad učenika. Uključuju ih u organizaciju aktivnosti u domu i motivišu da iskoriste kulturnu i sportsku ponudu lokalne sredine. 

Vaspitne teme koje vaspitači realizuju, mogu se grupisati u četiri oblasti: 

 • Pomoć učenicima u adaptaciji na novu sredinu.
 • Pomoć i podrška učenicima u učenju i školskoj uspešnosti.
 • Podsticanje razvoja životnih veština.
 • Podsticanje aktivizma i participacije.

U okviru pedagoškog rada, vaspitač prati razvoj učenika u svojoj vaspitnoj grupi i brine o njima. On individualno razgovara sa učenicima, obavlja razgovore sa grupom i usmerava procese u formiranju kolektiva i interveniše u slučaju konfliktnih situacija. Vaspitač ima uvid u ponašanje učenike, sprovodi odredbe kućnog reda i stara se o disciplini u Domu. Kada obavlja poslove dežurstva, vaspitač radi sa svim učenicima Doma. 

Vaspitači su angažovani i na organizaciji domskih sekcija i aktivnosti i na podsticanju učenika da kvalitetno provedu svoje slobodno vreme.

 

Pedagog

Педагог у Дому ученика има задатак да својим вештинама и компетенцијама допринесе унапређивању васпитног рада у установи. У свом свакодневном послу педагог:

 • Учествовује у планирању и програмирању васпитно-образовног рада
 • Прати реализацију васпитно-образовног рада
 • Сарађује са васпитачима (саветодавни рад, оснаживање, праћење)
 • Ради са ученицима (саветодавни рад, подршка ученицима у учењу, праћење и подршка у адаптацији ученика)
 • Сарађује са родитељима, односно старатељима
 • Учествује у раду стручних органа и тимова
 • Сарађује са надлежним установама, организацијама и удружењима (сарадња са педагозима из других институција, сарадња са надлежним органима, учествовање у раду стручних удружења)
 • Води документацију и стручно усавршавање