Jelena Radojević

vaspitač, dipl. ing. poljopriv.

Jelena Radojević je diplomirani inženjer poljoprivrede.  Oblasti za koje se interesuje su: zdravi stilovi života, zaštita životne sredine, održivi razvoj,  volonterizam mladih u akcijama u zajednici koje su namenjene brizi o životnoj sredini.