Pavle Jovanović

vaspitač, dipl. slikar

Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti, stalno zaposlen u Domu od 2006. godine. Vodi likovnu radionicu  i vaspitač je devetoj vaspitnoj grupi.