Aleksandra Pavlović

vaspitač, dipl. muzički umetnik

Александра Павловић завршила је Факултет музичке уметности у Београду, смер музички извођач-фаготиста. У Дому ученика средње ПТТ школе запослена је од 1998. године као васпитач и водитељ музичке секције. Активно је ангажована у осмишљавању и реализовању културно-забавног живота Дома, између осталог и кроз помоћ и подршку коју пружа ученицима који се припремају за јавни наступ.