Organizacija događaja

Месец франкофоније у Дому ученика ПТТ 2018

„Месец франкофоније у Дому ученика ПТТ“ представља прву манифестацију, у планираном низу, којом се ученицима Дома представљају други народи и њихове културе у оквиру пројекта васпитно-образовног карактера у установи „Упознајмо свет да бисмо га разумели“.

Основна идеја овог пројекта је да се кроз културно-уметничке, образовне и забавне активности креира домска атмосфера у којој се подстичу    толеранција, поштовање, интересовање за стране језике и уважавање различитих културних модела. Да смо то постигли, знаћемо по томе што ће ученици бити спремни да се уважавајуће односе према особама које по неким битним својствима процењују као другачије. То значи да у понашању показују уздржаност, трпељивост и прихватање, али и радозналост да чују другачије мишљење и тако прошире своја знања и видике.

На овај начин се кроз тимски рад у установи, развија сарадња која није формална, већ подразумева кооперацију и међусобну подршку између свих актера домског живота. Добро интегрисана заједница ученика, васпитача и осталих запослених, усаглашена око система вредности, успешније решава проблеме који се јављају и пружа адекватну потпору ученицима.

  

Основни циљ:

Промовисање француског језика и културе током Месеца франкофоније, кроз организовање културно-уметничких, едукативних и забавних активности у Дому.

 

Област васпитног рада:

Живот у заједници

               

Очекивани исходи:

  • Ученици ће показати интересовање  за учење француског језика и упознавање са француском историјом, културом и начином живота.
  • Биће смањена етничка дистанца код ученика.
  • Tимски рад у установи ће бити унапређен.
  • Успостављена је сарадња са Француским Институтом, као и Народном библиотеком у Београду

Почетна активност би био квиз, а завршна Вече француске шансоне са коктелом за госте. Француска уметност ће се промовисати кроз представљање сликарства, филмске уметности, музике и стрипа, као и других ствари по којима је Француска позната у свету – храна и романтика. Будући да се ради о Месецу франкофоније, ученици ће бити представљене занимљивости у вези са француским језиком.

Вече Француске Шансоне, које се у среду 21. марта у 20 сати одржава у Дому ученика средње ПТТ школе, Француски институт је уврстио у званичан програм Месеца франкофоније за 2018. годину.

Званична брошура Франкофоније 2018. на следећем линку.

 

План активности