Dramska sekcija

Dramska sekcija sa svojim programom i praktičnim radom podstiče i neguje lepo kazanu reč, upoznaje učenike sa lirikom i dramskim delima. Podstiče kreativan rad i oplemenjuje maštu. Scenskim vežbama utiče na koordinaciju i uspostavljanje odgovarajućih odnosa na određenu temu i situaciju. Svake godine dramska sekcija sa posebnom pažnjom priprema svoj nastup za Domijadu gde ima zapažene rezultate.

Dramsku sekciju vodi vaspitač Uroš Urošević, diplomirani glumac.