Domski Parlament
21.Jan 2020 - PTT Dom | Kategorija , Rejting

Ideju o osnivanju učeničkog parlamenta u Domu učenika Srednje PTT škole, pokrenuli su učenici početkom školske 2002/2003. godine. Parlament čine po dva predstavnika iz svake vaspitne grupe. Parlament se bira svake školske godine i ima: predsednika, podpredsednika i koordinatore zadužene za određene oblasti.

Medijacija
21.Jan 2020 - PTT Dom | Kategorija , Rejting

Već dve godine u Domu se primenjuje vršnjačka medijacija, kao alternativni način razrešavanja konflikata. Vršnjačka medijacija je način da se razreši konflikt uz pomoć vršnjaka koji su prošli odgovarajuću obuku. Ona pomaže zavađenim stranama da identifikuju svoje potrebe, i da ih podstakne da traže zajedničko praktično rešenje problema. U toku dvogodišnjeg perioda edukacije iz oblasti vršnjačke medijacije prošlo je 15-ak učenika koji su osposobljeni za prevenciju i posredovanje u sukobima.

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
21.Jan 2020 - PTT Dom | Kategorija , Rejting

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ali pruža i dobar okvir za preventivni rad.

Prevencija bolesti zavisnosti putem vršnjačke edukacije
21.Jan 2020 - PTT Dom | Kategorija , Rejting

Svake godine se grupa učenika treće godine obučava da vodi seriju radionica kroz koje prolaze svi učenici prve godine. Kroz predavanja, prezentacije i igru, mladi edukatori razrađuju teme poput: narkomanije, alkoholizma, nikotinske zavisnosti i polno-reproduktivnih bolesti. Na radionicama se promovišu zdravi stilovi života i preuzimanje odgovornosti za sopstveno zdravlje.

Tradicionalna humanitarna akcija
21.Jan 2020 - PTT Dom | Kategorija , Rejting

Srednjoškolci koji žive u Domu učenika Srednje PTT škole u Beogradu, prikupili su pomoć za Prihvatilište. Tradicionalno, inicijativi učenika su se pridružili i zaposleni u Domu