Вршњачке радионице за ученике прве године

 

Вршњачки едукатори Бојана Симовић и Никола Тодоровић, одржали су 7. и 8. новембра, три радионице којима су присуствовали ученици прве године. Ове године се тиму вршњачких едукатора придружила ученица друге године Софија Вељовић. Првацима се обратио и Лука Поповић, председник Домског парламента који је представио улогу Домског парламента и Тима за заштуту ученика у ПТТ дому. Циљ радионица је био да се пружи подршка ученицима у процесу адаптације на дом и да се стекне дубљи увид у њихова досадашња искуства.

Вршњачка едукација је процес у коме особе, које су у улози водитеља радионице, припадају истој групи као особе које су учесници – у нашем случају средњошколци који станују у Дому. Тим вршњачких едукатора обучава Бранкица Ристић, психолог. Она учествује у припреми материјала и пружа стручну подршку, али не присуствује самим радионицама.