Predavanje „Osnove prve pomoći“

Predavanje „Osnove prve pomoći“ , održala je grupa učenika druge i treće godine: Luka Popović, Isidora Savić, Nevena Radovanović i Ana Trifunović. Predavanje je imalo za cilj da uputi slušaoce u osnovne pojmove iz prve pomoći i da ih motiviše da se uključe u rad ekipe koja se priprema za opštinsko takmičenje. Predavači zaslužuju sve pohvale za timski rad, kvalitetnu prezentaciju i umeće da animiraju i zainteresuju slušaoce.