Васпитни рад у Домовима ученика у Републици Србији 6

Од 26. до 29.септембра, шеф васпитне службе Ана Станковић и васпитачица Слађана Пријић-Сладић су учествовале на акредитованој конференцији "Васпитни рад у Домовима ученика у Републици Србији 6" који је одржан на Златибору.
Том приликом, у оквиру секције "Живот у заједници", одржале су предавање на тему вршњачког насиља и ставова адолесцената према вршњачком насиљу.